boogiebelgique

Afrikareis 2019

De instelling van deze reis was om vanuit vanuit niet-Westerse invalshoeken inzicht te krijgen in diversiteit in verschillende perspectieven. Daarbij werkte ik samen met het Franse Institut Français de Tchad (IFT) en de band Boogie Belgique. Via de lokale connecties van het IFT, had ik de mogelijkheid om in contact te komen met de plaatselijke cultuur. Hoe er wordt omgegaan met muziek is aanzienlijk verschillend tov. ‘onze’, Westerse hedendaagse beleving; mensen beschouwen en beleven muziek veel meer als een evidentie en een natuurlijk aspect van het dagelijkse leven. Interessant was ook dat hun ‘blik’ op een mainstream niveau meer uitgaat naar het Zuiden (Congo, Kameroen, …) dan naar het Westen, zoals Europese landen zeer beïnvloed zijn door de trends in de VS.

Met Boogie Belgique hebben we er een optreden gegeven in het kader van het internationale ‘fête de la musique’, waarvoor ik een interview heb gegeven op een lokale televisiezender.
Aansluitend ben ik doorgereisd naar Marokko, waar ik eenzelfde onderzoek heb gevoerd in functie van mijn eigen artistieke ontwikkeling. Daar ondervond ik een interessante rol van het ‘call-and-response’-principe, wat een prominente rol inneemt in de traditionele Gnawa muziek. Leiderschap en muzikale leiding is daarbij belangrijk, maar eerder gericht naar een gemeenschap/deelnemers, dan naar een extern publiek. Dat is zeer fascinerend, want een goede Gnawa-performance heeft het daar meer van de dynamiek van de uitvoerders en de mate van betrokkenheid en eenheid van de andere aanwezigen. Dit in contrast met muziek performances in het Westen, waar vandaag de dag een categoriek onderscheid bestaat tussen uitvoerder en toeschouwer.

Deze reis was voor mij erg verbindend en zelfs helend. In contact komen met een cultuur die inherent deel van mij uitmaakt, zonder dat ik dit eerder op zo’n diep niveau heb kunnen beleven, heeft een sterke indruk in mij nagelaten. Dit trekt zich voort in mijn benadering van muziek en de manieren waarop muziek kan worden uitgevoerd en beleefd en de mogelijkheden die er zijn om doorheen verschillende sociale categorieën tot verbinding te komen.